1. Pescuitul se va practica numai din locurile amenajate și este interzisă intrarea în apă.
  2. Nădirea se face de pe mal (dusul nadei cu bărcuța este interzis).
  3. Pescarii și însoțitorii sunt obligați să se comporte civilizat, fără urlete, scandal sau alte manifestări huliganice.
  4. Pescarii sunt obligați să întrețină curățenia generală a locului de pescuit. Este strict interzis aruncarea resturilor menajere pe mal sau în apă.
  5. Nu se distruge vegetația și arborii din jurul lacului.
  6. Administrația lacului nu răspunde administrativ sau material la nici o formă de accident și urmări generate de consumul de alcool.
  7. Pescuitul se desfășoară după următorul orar:
  8. Este interzis pescuitul cu ”Donca”.