Nouati

Perioada de Prohibiție în Republica Moldova

Republica Moldova

AGENȚIA DE MEDIU

ORDIN Nr. 11

din 01-04-2022

cu privire la stabilirea perioadelor şi zonelor

de prohibiție a pescuitului în obiectivele

acvatice piscicole naturale în anul 2022

Publicat : 08-04-2022 în Monitorul Oficial Nr. 98-105 art. 382

În temeiul prevederilor art. 6, art. 35, art. 36, art. 38 și art. 40 din Legea nr. 149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, cu modificările și completările ulterioare,

ORDON:

1. Se instituie măsurile de protecție a resurselor biologice acvatice în obiectivele acvatice piscicole naturale în limitele teritoriale ale Republicii Moldova, prin stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului sportiv, amator și de agrement pentru toate speciile de hidrobionţi, după cum urmează:
1) Se interzice pescuitul timp de 62 de zile consecutive, în perioada de la 15 aprilie până la 15 iunie 2022 inclusiv:
a) în fluviul Nistru pe sectorul de la satul Naslavcea până la orașul Camenca;
b) în lacul de acumulare Dubăsari;
c) în fluviul Nistru în sectoarele de la barajul Centralei Hidroelectrice Dubăsari până la satul Palanca (km 28) şi în braţul Turunciuc;
d) în lacul Cahul.
2) Se interzice pescuitul timp de 62 de zile consecutive, în perioada de la 15 aprilie până la 15 iunie 2022 inclusiv:
a) în râul Prut de la intersecţia lui cu frontiera de nord a Republicii Moldova cu Ucraina până la satul Teţcani;
b) în lacul de acumulare Costeşti-Stînca;
c) în râul Prut pe sectorul de la barajul nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca                    până la satul Giurgiuleşti;
d) în bălţile Manta.
3) Se interzice pescuitul timp de 62 de zile consecutive, în perioada de la 15 aprilie până la 15 iunie 2022 inclusiv:
a) pe râurile Ciorna, Răut, Ichel, Bîc şi Botna afluenți ai fluviului Nistru, cu excepția obiectivelor acvatice piscicole artificiale construite pe ele;
b) pe râurile Larga, Vilia, Lopatnic, Racovăţ, Ciuhur, Camenca, Gârla Mare, Delia, Nîrnova, Lăpuşna, Sarata, Tigheci afluenți ai râului Prut, cu excepția obiectivelor acvatice piscicole artificiale construite pe ele;
c) pe râurile Cogîlnic, Cahul, Ialpug, cu excepția obiectivelor acvatice artificiale construite pe ele.
4) Este interzis pescuitul pe tot parcursul anului:
a) la 100 m în amonte şi în aval de podurile de peste fluviul Nistru şi râul Prut;
b) la gura de vărsare în rîul Prut a afluenţilor Larga, Vilia, Lopatnic, Racovăţ, Ciuhur, Camenca, Gîrla Mare, Delia, Nîrnova, Lăpuşna, Sărata, Tigheci; la gura de vărsare în fluviul Nistru a afluenţilor Ciorna, Răut, Ichel, Bîc, Botna pe o distanţă de 500 m de ambele părţi ale gurilor şi pe cursul acestor afluenţi pe o distanţă de 500 m de la confluenţă, în braţul Turunciuc pe cursul apei pe o distanţă de 500 m de la ramificaţie;
c) în golful Goieni;
d) în lacul Beleu;
e) în fluviul Nistru în sectoarele de la satul Naslavcea pe o distanță de 1 km în aval şi de la barajul lacului de acumulare Dubăsari pe o distanță de 300 m în aval;
f) în lunca Ohrincea a râului Răut;
g) în canalul de evacuare al Centralei Termoelectrice din Moldova, în lacul de acumulare Cuciurgan la o distanță de 500 m spre nord şi sud de la confluență şi de 300 m în largul lacului;
h) în albia veche a râului Prut de la barajul nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca până la confluență cu albia principală;
i) în râul Prut pe o distanță de 3 km în aval şi de 500 m în amonte de barajul nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca;
j) în fluviul Nistru pe sectorul în amonte de la barajul Centralei Hidroelectrice Dubăsari până la km 362;
k) în fluviul Nistru şi râul Prut pe sectoarele de 100 m în amonte şi în aval de la gurile canalelor de alimentare a bălților şi lacurilor;
l) în fluviul Dunărea în limitele teritoriale ale Republicii Moldova.
5) În obiectivele acvatice piscicole naturale este interzis, în cursul anului, pescuitul:
a) speciilor incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova;
b) morunașului (în bazinul fluviului Nistru).
2. Se interzice folosirea mijloacelor de transport acvatic de către persoane particulare în obiectivele acvatice piscicole naturale în perioada de prohibiție și în locurile interzise pentru pescuit.
3. În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 1515-XI din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător, controlul privind respectarea prevederilor prezentului ordin îi revine Inspectoratului pentru Protecția Mediului.
4. Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.
5. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130757&lang=ro
Made on
Tilda