Nouati

Finisarea Perioadei de prohibiție !!!

Dragi Pescari !!!
Ținînd cont că în aceasta perioada a anului pescuitul pe rîurile Prut și Nistru este interzis, ținem să vă amintit că din data de 16 iunie se redeschide pescuitul în apele Moldovei.
Ținem să vă aducem la cunoștință că pentru a pescui în apele riurilor Prut și Nistru , este nevoie Permis de Pescuit , care îl puteți procura https://pescar.md/nistru .

Reguli privind practicarea pescuitului sportiv, amator și de agrement în obiectivele acvatice piscicole naturale

Ihtiofauna Republicii Moldova

 

  1. Pescuitul sportiv, amator și de agrement în obiectivele acvatice piscicole naturale se efectuează în baza permiselor eliberate de Agenţia de Mediu, numai în cursul zilei de la răsăritul şi până la asfinţitul soarelui.
  2. Permisul de pescuit este uninominal, netransmisibil, conţine datele personale ale titularului, tipul permisului (anual /o zi/ pensionar) și este valabil în anul procurării.
  3. Pescuitul poate fi practicat în următoarele obiective acvatice naturale, cu excepţia obiectivelor acvatice piscicole artificiale construite pe ele:
a)    fluviul Nistru cu afluenţii săi Ciorna, Răut, Ichel, Bîc şi Botna, lacul de acumulare Dubăsari;
b)   rîul Prut cu afluenţii săi Larga, Vilia, Lopatnic, Racovăţ, Ciuhur, Camenca, Gîrla Mare, Delia, Nîrnova, Lăpuşna, Sarata, Tigheci, lacul de acumulare Costeşti-Stînca;
c)    rîurile Cogîlnic, Cahul, Ialpug;
d)   bălţile Manta, lacul Cahul.

Notă: Pescuitul se permite în râuri numai de pe mal, iar în lacuri, iazuri şi lacuri de acumulare, de pe mal şi din ambarcaţiuni înmatriculate conform legislaţiei, iar în timpul iernii, de pe gheaţă (cu excepţia gropilor de iernat).
 
  1. 1.     Uneltele permise:
a)    undiţe de toate formele şi sistemele;
b)   lansete;
c)    racile;
d)   mincioguri.
 
  1. Numărul de cârlige pentru un pescar amator nu trebuie să fie mai mare de 5 la toate uneltele folosite, iar captura de peşte, mai mare de 5 kg pe zi (cu excepţia cazurilor când greutatea unui peşte depăşeşte norma stabilită).
  2. În timpul pescuitului de pe mal, o persoană poate să ocupe un sector de mal de cel mult 10 m, iar pe gheaţă sau din ambarcaţiuni, pe o rază de maximum 10 m.
  3. Pentru pescuitul racilor, un pescar amator nu poate utiliza mai mult de trei racile (capcane) ale căror rază, înălţime sau lungime nu vor depăşi 1 m, iar mărimea laturii ochiurilor va fi nu mai mică de 20 mm, iar captura zilnică nu poate fi mai mare de 30 de raci.
  4.  Pescuitul în rîul Prut, în lacul de acumulare Stînca - Costeşti şi în bazinele limitrofe, se practică cu cel mult două undiţe sau două lansete cu cîte două cîrlige fiecare.

2. Se interzice:
a)    pescuitul în locurile de depunere a icrelor, în gropile de iernat şi la o distanţă de 100 m de la hotarele lor;
b)   pescuitul cu utilizarea substanțelor stupefiante şi toxice, materialelor explozibile, curentului electric, uneltelor înţepătoare, armelor de foc sau pneumatice, pescuitul prin gonire, lovire cu prăjina, cu ostia, cu jupuitorul, pescuitul cu ajutorul aparatelor de iluminat, cu producerea zgomotului;
c)    aflarea în obiectivul acvatic piscicol natural sau în preajma lui cu unelte de pescuit a căror folosire, conform prezentei legi, este interzisă în acel obiectiv acvatic şi în perioada respectivă;
d)   închiderea cu garduri sau cu unelte de pescuit a canalelor şi gârlelor de legătură cu bazinele de apă remanente în terenurile inundabile, dacă prin aceasta se împiedică accesul peştilor în timpul viiturilor, precum şi scurgerea apelor din aceste bazine;
e)    pescuitul de pe mijloace de transport acvatic fără numere de înmatriculare;
f)     pescuitul la trenă (trolling), cu folosirea mijloacelor speciale de localizare a organismelor acvatice, de pe mijloace de transport acvatic;
g)    pescuitul sportiv, amator şi de agrement în timpul nopţii;
h)   vânătoarea subacvatică;
i)      pescuitul speciilor incluse în Cartea Roșie a Moldovei

De asemenea, se interzice pescuitul, păstrarea, prelucrarea şi comercializarea peştelui şi a altor organisme acvatice sub dimensiunile stabilite.

Răspundere:
11. Nerespectarea legislației privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura atrage răspundere în conformitate cu prevederile art. 114 din Codul Contravențional și art. 234 din Codul Penal.
12. Uneltele de pescuit, mijloacele de transport terestru şi acvatic, alte obiecte utilizate la comiterea încălcării, precum şi peştele şi alte organisme acvatice pescuite în mod ilicit, se ridică.
13. Uneltele de pescuit, mijloacele de transport terestru şi acvatic, alte obiecte ridicate se păstrează la depozitul Inspectoratului pentru Protecția Mediului şi, în funcţie de hotărârea judecătorească, se confiscă ori se restituie deţinătorului. Uneltele de pescuit interzise se vând unităţilor piscicole ori se distrug.
14. Aplicarea amenzii nu scuteşte persoanele vinovate de obligaţia de a repara prejudiciul cauzat resurselor biologice acvatice.

Sursa : inspectoratul pentru protecția mediului
Made on
Tilda